RABAS ADVOKÁTI

Vytvořili jsme nové logo a CI pro pražskou advokátní kancelář Rabas, advokáti. Velmi čistý design, není třeba žádného pozlátka; značka je složena z iniciál majitele a štítu coby symbolu ochrany klientů.