MARTES

Stavebním prvkem při vývoji loga Martes byla přezdívka majitele společnosti – kuna, latinsky martes martes, pro níž je typickou vlastností chytrost a která kromě člověka nemá v přírodě přirozeného nepřítele. Stejně tak je cílem společnosti nemít “nepřítele”, resp. konkurenta v oborech svého působení. Dalšími premisami vývoje loga byly progresivní technologie, inovativní design a architektura, téma nadčasovosti a možnosti vývoje nejrůznějších odvětví v budoucnosti.